Etiket

uyum sınıfları

Tarayıcı

Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve geçici koruma altında bulunan okul çağındaki çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonlarının sağlanması ve Türk dilini etkili bir şekilde öğrenmelerinin sağlanması amacıyla geçtiğimiz ay “Uyum Sınıfları” isimli bir çalışma başlattı. Yayınlanan genelge ile uyum sınıflarının işleyişi ve yapısı hakkında detaylı bilgileri daha evvel sizlere şuradaki yazımda anlatmıştım: Piktes kapsamında yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda 60 puan altında sınav notuna sahip olan 3. sınıf ve üzerindeki öğrenciler…

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu çalışmalar bulunmaktaydı. Geçtiğimiz yıllarda benim de Piktes kapsamında görev aldığım Türkçe Yeterlilik Sınavı ve online sınav değerlendirme iş ve işleyişleri yapılmıştı. Yine geçtiğimiz yıllarda Antalya’da gerçekleştirilen “Türkçe  Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı” çerçevesinde akademisyenler ile birlikte bir program oluşturmaya ve bu programa uygun olarak ölçekler geliştirmeye çalışmıştık. Bu çalışmanın raporunu okumak isteyenler buradan okuyabilirler. Piktes kapsamında ve Meb işbirliği ile ülkemizde eğitim…