Etiket

suriyeli çocukların eğitimi

Tarayıcı

Türkiye’de, 2 milyona yakın geçici koruma altında yabancı uyruklu çocuk yaşamaktadır. Ağustos 2016 tarihli UNICEF verilerine göre Suriyeli öğrencilerin tahmini rakamı 1.500.000’dir. Üstelik Türkiye, yalnızca Suriyeli çocuklara değil, Irak ve Afganistan gibi ülkelerden gelen çocuklara da ev sahipliği yapmaktadır. Bu kesimdeki çocukların sayısının da 200.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Verilen rakamlar, insani gerçeklikten yalıtılmış salt veriler olarak düşünüldüğünde dahi ortaya olağanüstü bir büyüklük ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, yetişkinler hesaba katılmaksızın, Türkiye’nin misafir ettiği yabancı uyruklu…

Eğitim Reformu Girişimi-ERG tarafından hazırlanan bu raporda ülkemizde sığınmacı nüfusun içerisinde yer alan çocukların okullaşma oranı ve eğitimlerini nasıl sürdürdüğüne dair çeşitli bilgilere ulaşmamız mümkün. Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi (Pictes) kapsamında görev yapan bir öğretmen olarak alanda yapılan çalışmaları da takip etmeye çalışıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının ülkemizdeki sığınmacı nüfusuna yönelik hazırladığı çeşitli raporlar mevcut. Bu kuruluşlardan olan ERG’de önemli bir işe imza atarak bu raporu hazırlamış.

Pictes (Promoting Integration of Syrian Children to Turkish Education System) Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu’nun Desteklenmesi Projesi Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği  tarafından geliştirilip finanse edilen bir proje. Proje hakkında ilk yazımı projeye henüz yeni başladığımız dönemlerde şurada kaleme almıştım.