Etiket

nezir temur

Tarayıcı

Yabancı dil öğretimi; zihinsel, psikolojik ve akademik olmak üzere birbirin­den farklı, çok katmanlı süreçleri içeren ve dairesel olarak ilerleyen bir öğretim alanıdır. Söz konusu süreçlerin birbirini tamamlamadan gerçekleştirilen bir öğ­retim sürecinin başarılı olması mümkün değildir. Yabancı dil öğretimin in hayata tutunma seviyesi olarak tanımlanan giriş veya başlangıç seviyesinde, psikolojik ve zihinsel süreçlerin iyi yapılandırılması ve yönetilmesi, öğretim sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından hayati öneme sahiptir. Söz konusu süreçler sağlıklı bir şe­kilde gerçekleştirilmeden akademik sürece yani öğretim…