Etiket

dinleme anlama sınavları

Tarayıcı

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme-anlama sınavları nasıl olmalı ? Yabancılara Türkçe öğretirken dinleme sınavlarını nasıl yapmalıyız? Dinleme becerisinin kazandırılmasında genel amaç, öğrencinin dilde dinlediği bir iletiyi doğru olarak anlamasını sağlamaktır. Daha sonra öğrencinin duyduğu kelimeleri tanıması ve kelimelerin telaffuz özelliklerini doğru olarak algılayabilmesi de dinleme öğretiminin hedefleri arasındadır. Kişinin öğrendiği dille sözlü iletişim kurmasının temelini dinleme becerisi oluşturur. Öğrendiği dilde dinleme becerisini geliştirebilen öğrencilerin önce konuşma, daha sonra kendini çeşitli konularda ifade etme ve…