Etiket

türkiyede yabancı dil öğretimi

Tarayıcı

Türkiye’de İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerinin ayrı özellikler göstermesi nedeniyle yabancı dil öğretiminin tarihsel gelişimini de Cumhuriyetten önce ve sonra olmak üzere iki ayrı zaman kesiti içinde ele almak daha uygun görülmektedir. Cumhuriyetten Önceki Dönem Bu dönem Osmanlı imparatorluğunun kurulduğu 1299 yılıyla Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılma kadar geçen 624 yıllık bir süreyi kapsar. Bu uzun dönem de kendi içinde Tanzimata kadar geçen devre ve Tanzimat devresi olarak ikiye ayrılmaktadır. Böyle bir ayırıma gitmenin nedeni Osmanlı…